IBIS for all of your Strategic Environmental Analysis

Call us on +27 (83) 3777843 or send IBIS an e-mail

TRADE praat saam met die ICTSD oor handel en ekonomiese groei

Op 22 en 23 Maart het vier lede van TRADE (Proff Wilma Viviers en Sonja Grater, IBIS se Dr Marie-Luce Kuhn en me Ali Parry) die ITCSD (International Trade Center for Sustainable Trade and Development) se konferensie te Stellenbosch bygewoon en ook voordragte gelewer.

Die onderwerp van die konferensie was: 'Leveraging services and digital potential for inclusive economic growth'. Daarna, op 24 Maart, het hulle ook deelgeneem aan gesamentlike rondetafel-vergadering, georganiseer deur die ICTSD en Tralac, wat gehandel het oor die onderwerp: 'Setting South Africa's trade policy priorities for the global digital economy'. Meer besonderhede volg binnekort.

Marie-Luce Kuhn, Sonja Grater, Wilma Viviers, Ali Parry